Segunda parte: SuperVivienda en el pleno!!

CASTELLANO:

SuperVivienda ha irrumpido esta tarde en el pleno municipal de Terrassa ante el incumplimiento reiterado de la clase política al derecho a una vivienda digna.

Ante la inoperancia de la clase política, SuperVivienda ha estado llamado a desenmascarar a las fuerzas malignas que durante la campaña electoral han hecho un uso electoralista de un derecho fundamental, como es el de la vivienda.

Ante el grito de "La vivienda, fuera del mercado, como la sanidad y la educación!", ha querido evidenciar que esta ciudad, que dice llamarse de "las personas" no está hecha para l@s ciudadan@s que la habitan, si no para las constructoras y las inmobiliarias.

Porqué no podemos seguir pagando los alquileres abusivos que nos piden!

Porqué no queremos dedicar el 60% de nuestro sueldo a una hipoteca que nos ahoga!

Porqué se está incumpliendo un derecho fundamental, según el artículo 47 de la Constitución Española!

Y ustedes, nuestros representantes políticos (a pesar del 50% de abstención en las últimas elecciones municipales) son los principales responsables de esta situación, por ceder a los intereses del sector inmobiliario y no a los de la ciudadanía. Porqué prefieren continuar devastando el territorio, construyendo y construyendo, mientras en Terrassa hay censadas 8000 viviendas vacías!

Y ya basta de prometer viviendas de protección oficial, promesas que se incumplen de forma reiterada, que son insuficientes e inaccesibles para la mayor parte de los ciudadanos.

Pero vigilen, porque esto está cambiando. La ciudadanía está empezando a rebelarse ante esta situación y SuperVivienda ya está a su lado.

Por el derecho a una vivienda digna... los precari@s del mundo se rebelan!!

Solo faltas tú. Pero aún estas a tiempo, en septiembre...NO TE PIERDAS LA SENTADA!

27 DE SEPTIEMBRE (JUEVES), 20 H, DELANTE DEL AYUNTAMIENTO:

PRIMERA SENTADA POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA EN TERRASSA!!
.......................................................................................................................................
CATALÀ:

SuperVivienda ha irromput aquesta tarda en el ple municipal de Terrassa davant de l'incompliment reiterat de la classe política al dret a un habitatge digne.

Davant de la inoperància de la classe política, SuperVivienda ha estat cridat a desenmascarar a les forces malignes que durant la campanya electoral han fet un ús electoralista d'un dret fonamental com és el de l'habitatge.

Sota el crit "l'habitatge, fora del mercat, com la sanitat i l'educació!", ha volgut evidenciar que aquesta ciutat, que és diu de "les persones", no està feta pels ciutadans/es que l'habiten, si no per les contructores i les immobiliàries.

Perquè no podem seguir pagant els lloguers abusius que ens demanen!!

Perquè no volem dedicar el 60% del nostre sou a una hipoteca que ens ofega!!

Perquè s'està incomplint un dret fonamnetal com és el de l'habitatge, segons l'article 47 de la Constitució Espanyola!!

I vostès, els notres representants polítics (malgrat el 50% de l'abstenció en les darreres eleccions municipals) són els principals responsables d'aquesta situació,per cedir als interessos del sector immobiliari i no als de la ciutadania. Perquè prefereixen continuar devastant el territori, construint i construint, mentre a Terassa hi han censats 8000 habitatges buits!.

I ja prou de prometre habitatges de protecció oficial, promeses que s'incompleixen de forma reieterada, que són insuficients i inaccesibles per a la major part dels ciutadans.

Pero vigilin, perquè aquesta situació està canviant. La ciutadania està començant a rebel.lar-se davant d'aquesta situació i SuperVivienda està al seu costat.

Pel dret a un habitatge digne... els precaris/es del món es rebel.len!!

Només faltes tu!. Encara hi ets a temps, al setembre... NO ET PERDIS L'ASSEGUDA!!

27 DE SETEMBRE DE 2007, 20H DAVANT DE L'AJUNTAMENT.
PRIMERA ASSEGUDA PEL DRET A UN HABITATGE DIGNE A TERRASSA!!


Primera acció pública de Super-Vivienda Terrassa!

Aquest matí han aparegut a diferents indrets de Terrassa uns missatges de SuperVivienda! Saps quin és el cost mitjà d’un pis de 30 m2 a la nostra ciutat? Mentre paguem una hipoteca eterna, saps quants habitatges abandonats hi ha a Terrassa? Saps quin és el crit de guerra de molts ciutadans/es davant dels abusos que s’estan cometent davant d’un dret com el de l’habitatge?....Tatxan tatxan...la resposta a aquestes preguntes les trobaràs a les següents imatges!!

SuperVivienda Terrassa és una persona com qualsevol altre a la nostra ciutat. Però ha dit prou. No troba un pis que pugui pagar amb el seu sou precari. Les condicions que s’imposen per accedir a un habitatge de protecció oficial són gairebé per privilegiats. Per si no fos prou, els preus es troben pels núvols, i la quantitat d’habitatges sortejats és ínfim comparat amb els centenars de ciutadans que els sol·liciten.

Si el mercat no garanteix l’accés a un dret fonamental com hauria de ser el de l’habitatge i els nostres governants es desentenen d’aquest problema que afecta a la majoria de les persones... supervivenditza’t!!
Supervivienda ha decidit sortir de l’anonimat. Trobar-se amb tots aquells i aquelles que pateixen el mateix problema i volen capgirar aquesta situació. Així que no et perdis la sentada per fer efectiu el dret a un habitatge digne el proper 28 de setembre de 2007, 20h, al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament. Després de les eleccions, ara cal que ens escoltin!!

Propera aparició de SuperVivienda a Terrassa... 28 de juny!!"Pis 30 m2: 180.000 euros. 20 anys del meu sou. Supervivienda!"
"Pagar este precio por un piso? Pues va a ser que no!"
"Terrassa, que pasa, que no tenemos casa!". 8000 viviendas vacías"


Terrassa, que pasa, que no tenemos casa!!Quan arribes a la "ciutat de les persones"
Et dóna la benvinguda un anunci de Coca-Cola
Quina ciutat deu ser aquesta
Es pregunta SuperVivienda ben sorpresa.

Comença a tafanejar i s'adona...
Qui fa negoci a Terrassa són les constructores!
Del no-res aixequen barris sencers
En els que hi manquen molts serveis.


I als habitatges de proteció oficial de l'Ajuntament
No pots accedir per no tenir ingressos suficients!
Ofereixen pisos amb compta-gotes,
Pocs i cars que s'esgoten!
Els sous precaris no donen per massa
Si has de pagar-te el transport, l'oci i la casa.
Si el dret a l'habitatge vols fer efectiu
L'hipoteca ens obligarà a treballar també l'estiu.

Diu el cens que hi ha 8000 habitatges buits
Però només es veuen edificis derruïts
Com es possible que no es prenguin mesures fiscals
Quan el mercat ens impedeix tenir una casa com cal.

Però si som força i ens trobem
Aquesta situació la capgirarem!
O potser es pensen els nostres governants
Que Supervivienda permetrà aquests preus tant alts?


Això ja no s'aguanta per enlloc.. Escalfem motors!!
SENTADA PER UNA VIVENDA DIGNA
27-SETEMBRE-2007, DAVANT DE L'AJUNTAMENT, Terrassa, 20h - PASSA-HO!!


Supervivienda Terrassa es suma al manifest de les Assemblees pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

Aquest és un manifest que pretén ser obert i dinàmic, fruit d’un veritable diàleg social. Diàleg portat a terme entre les persones que d’alguna manera o altra patim diàriament violència immobiliària en algun dels seus formats.

L’objectiu general és que es faci efectiu el dret a un habitatge digne, i els objectius concrets són que s’erradiqui l’especulació i que l’habitatge surti del mercat, recuperant així la seva veritable i legítima funció: la funció social.

CONSTATEM la hipocresia i ambigüitat dels poders polítics que durant dècades han estat legislant en contra d’aquest dret, fent que l’habitatge passi a ser un bé d’inversió, una pura mercaderia acaparada ferotgement pels grans poders econòmics.

DENUNCIEM
que no existeix estat del benestar quan gran part de la població viu en situació de precarietat laboral i està directament exclosa de l’accés a la vivenda o bé tenen hipoteques inamortitzables o lloguers desorbitats que precaritzen les seves vides de forma permanent.

EXIGIM
voluntat política i compromís per legislar en aquest sentit i més encara perquè aquestes lleis s’apliquin de forma efectiva (creant les reglamentacions pertinents i interpel•lant a qui en cada matèria tingui les competències). Calen mesures urgents i directes.

AQUESTES MESURES SÓN:

1.
Participació ciutadana. Creació de Consells de Ciutat oberts i vinculants en matèria d’habitatge i aprovació via referèndum dels plans urbanístics.
2. Transparència. Elaboració d’un veritable cens d’habitatges buits que inclogui l’obra nova finalitzada i la que estigui en desús continuat i d’un llistat únic de demandants de vivenda. Ambdós llistats serien accessibles a la ciutadania.
3. Potenciació del lloguer social (vinculat al sou) amb la reforma integral de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU): Recuperació dels contractes indefinits i subrogables.
4. Reforma de la Llei Hipotecària. La quantia de la hipoteca estarà regulada per llei i aquesta quantitat es calcularà en proporció amb el valor cadastral i el sou mínim interprofessional. En cap cas la durada no podrà superar els 15 anys.
5. Creació d’un Parc d’Habitatge Públic de Lloguer a preus socials a partir de la requisició dels pisos que portin més d’un any buits (com es fa a altres països europeus) prioritzant els pertanyents a bancs, promotores i grans propietaris Despenalització de l’ocupació dels espais en desús.
6. Mesures fiscals. Increment de l’Impost de Béns i Immobles a partir del segon habitatge i penalització fiscal sobre els habitatges buits. Impost sobre els beneficis per a impedir l’especulació. Foment del règim del lloguer amb majors desgravacions. Control públic dels preus de la vivenda com a bé de primera necessitat.
7. Reforma de la Llei del Sòl. Tot el sòl no urbanitzable que es reclassifiqui com urbanitzable ha de ser expropiat i passarà a titularitat pública, destinant-se exclusivament a lloguer públic i equipaments socials. Quedarà prohibida la venda de sòl públic. En les promocions privades el 80% del sòl es destinarà a habitatge públic.

CONCLUÏM

La primera voluntat política ha de ser el reconeixement de la magnitud del problema.
Apel•lem a la ciutadania a formar part de la reivindicació col•lectiva que obligui els poders polítics a vetllar d’una vegada per l’interès general.

NO PARAREM FINS A FER EFECTIU EL DRET A L’HABITATGE.

I qui és supervivienda?

CASTELLANO:

SuperVivienda somos todas las personas que no nos conformamos.
SuperVivienda somos todas las personas que no queremos hipotecas a 50 ni a 40 ni a 30 años, todas aquellas que no queremos alquileres a precios y condiciones indecentes, que no queremos especulación con la vivienda, que no queremos vivir en pisos patera, ni en pisos sin ventilación ni ventanas.

SuperVivienda somos todos y todas: mileurizados, dosmileuristas y quinientoseuristas, jóvenes que no se emancipan, padres que han de volver con los hijos, hijos que vuelven a casa de sus padres, parejas que no se pueden separar, hipotecados dependiendo del euribor, jubilados, desempleados, precarizados y cansados de esta situación insostenible.

SuperVivienda somos todos quienes no queremos que se destroce el medio ambiente con la construcción salvaje y descontrolada. SuperVivienda somos quienes queremos que los pisos vacíos cumplan su función social.

SuperVivienda somos las personas que sabemos que todo esto puede cambiar y se ha de cambiar, que exigimos responsabilidades, que reivindicamos un derecho saliendo a la calle. SuperVivienda es toda aquella persona que tiene conciencia social y conciencia de lo que han de ser los barrios.
SuperVivienda es todo el que sufre la violencia immobiliaria y urbanística.
SuperVivienda es todo el que tenga ganas de luchar para hacerse oir y para gritar que los derechos no se sortean ni se mendigan, sino que se conquistan.


CATALÀ:

SuperVivienda som totes les persones que no ens conformem. SupeVvivienda som totes les persones que no volem hipoteques a 50 ni a 40 ni a 30 anys, totes aquelles que no volem lloguers a preus i condicions indecents, que no volem especulació amb la vivenda, que no volem viure en pisos pastera, ni en pisos sense ventilació ni finestres .

SuperVivienda som tots i totes: mileuritzats, dos mileuristes i cinc-centeuristes, joves que no s’emancipen, pares que tornen amb els fills, fills que tornen a casa els pares, parelles que no es poden separar, hipotecats depenent de l’euribor, jubilats, aturats, precaritzats i cansats d’aquesta situació insostenible.

SuperVivienda som tots els que no volem que es faci malbé el medi ambient amb la construcció salvatge i descontrolada. SuperVivenda som els que volem que els pisos buïts compleixin la seva funció social.

SuperVivienda som les persones que sabem que tot això pot canviar i s’ha de canviar, que exigim responsabilitats, que reivindiquem un dret sortint al carrer. SuperVivienda és tothom que té consciència social i consciència del que han de ser els barris.
SuperVivienda és tothom que pateix la violència immobiliària i urbanística.
SuperVivienda és tothom que tingui ganes de lluitar per fer-se sentir i per cridar que els drets no es rifen ni es pidolen, sinò que es conquereixen.